Palladium digitaliserat

En stor satsing har gjorts för att renovera och digitalisera den anrika biografen Palladium i Arvika. Digitaliseringen var ett måste för biografens överlevnad – utbudet av filmer ökar dramatiskt och man kan nu visa premiärer för Arvikapubliken. Förutom den allra senaste tekniken, inklusive 3D, har stora salongen fått ett helt nytt utseende. En del av det gamla har försvunnit, men den gammaldags känslan finns kvar.

Biografens historia, som sträcker sig ända tillbaks till 1925, är något som tagits fasta på när vi designat den nya webbplatsen och vidareutvecklat den grafiska profilen. Den ursprungliga logotypens form har bevarats och den gammaldags stilen har förstärkts med klassiska typsnitt, fotografier och rustika strukturer.

Bioprogram och presentationer och trailers av aktuella filmer har gjorts lättillgängliga på den nya webbplatsen, och publiceringsverktyget MODX har skräddarsytts så att man snabbt och enkelt kan hålla informationen uppdaterad. I bioprogrammet tas dessutom passerade datum bort per automatik så programmet alltid är aktuellt.

Då många av webbplatsbesökarna surfar från en smartphone, ofta stående i kön utanför biografen eller sittandes i salongen, togs en separat mobil webbplats fram, med kortare laddtider och mobilanpassat gränssnitt.

Besök palladiumbio.se »