Såguddens museum

Arvika Fordonsmuseum

Vi är stolta över att ha fått ge två av Arvikas populäraste besöksmål, Sågudden och Arvika Fordonsmuseum, varsin responsiv webbplats som förhoppningsvis ska locka till nya besök från turister såväl som arvikabor.

Då de båda verksamheterna till viss del liknar varandra och har ett gemensamt mål i att öka besökarantalet har man valt att, tillsammans med Glaskogens naturreservat, driva projekten med de nya hemsidorna gemensamt. Tack vare samarbetet har man kunnat hålla kostnaderna nere genom att utgå ifrån en gemensam mall som sedan anpassats efter vardera verksamhet och hålla gemensamma möten och workshops osv. Man kommer även stötta varandra i det vidare arbetet med uppdateringar och vidareutvekling av webbplatserna.

Att webbplatserna är responsiva betyder att webbplatserna funkar lika bra på smartphones och surfplattor som på datorer. Titta gärna på sajterna nedan i både en dator och en smartphone så ser du vad responsivitet innebär i praktiken!

arvikafordon.nu »
sagudden.se »

PS. Glaskogens naturreservats nya webbplats lanseras i juni 2013.