Förra fredagen damp en orderförfrågan ner från Värmlands Revision AB, och idag, 13 dagar senare, är deras Web-in-Box live.

Förra fredagen damp en orderförfrågan ner från Värmlands Revision AB, och idag, 13 dagar senare, är deras Web-in-Box live. Mycket tack vare Emely, som agerat projektledare från kundens sida och sett till att allt flutit på. Tack för ett gott samarbete!

Gå till revab.se »