Vid det här laget har det väl inte undgått någon att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gällar 25 maj 2018. Är ditt företag redo?

GDPR ersätter nuvarande PUL och kommer gälla som lag i alla EU:s medlemsländer. Bakgrunden till lagen är att stärka rättigheterna för den enskilde när det kommer till personlig integritet. Lagen kommer innebära en hel del förändringar för alla som hanterar och behandlar personuppgifter.

Som ägare av en webbplats är man skyldig att upprätta korrekta avtal och policies för att reglera hanteringen av personuppgifter. Det kan exempelvis handla om inloggningar, medlemsregister och inskickade kontaktformulär som sparas i webbplatsens administrationsgränssnitt eller i mejlen. Man ska även ha handlingsplaner redo för ett antal potentiella incidenter, exempelvis dataläckor. I de fall man samlar in data så ska den personuppgiftsansvarige tydligt redogöra för syftet med att lagra dessa samt informera om hur man gör för att bli borttagen ur registret.

Mer information om den nya lagen hittar du här:

https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201739/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

https://www.datainspektionen.se/Documents/Dataskydd%20-%20B%C3%A4ttre%20regler%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3%B6retag.pdf

Om du vill veta lite mer konkret vad detta innebär för dig som webbplatsinnehavare finns det några bra artiklar att läsa exempelvis hos 7minds.

Har du frågor gällande GDPR och er digitala närvaro, tveka inte att höra av dig så ska vi försöka att hjälpa dig vidare. Vi vill dock poängtera att vi inte på något sätt är jurister eller ska anses som professionellt sakkunniga.